Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza az KERT és UDVAR Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: "Adatkezelő") tájékoztatását a www.csakfuresz.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Holnap) elérhető webáruház vásárlói számára (a továbbiakban: Érintett) személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeink:                            

Cím:                          3535 Miskolc, Csipke virág utca 10.          

E-mail cím:                 csakfuresz@gmail.com

Telefonszám:              +36 30 235 08 19

 1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján az Érintett alábbi adatait kezeljük:

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Regisztrációs adatok:

 • felhasználónév,
 • email cím.

Regisztráció biztosítása az Érintett számára.

Regisztráció törléséig kerülnek az adatok kezelésre.

Számlázási adatok (kötelezően megadandó adatok):

 • telefonszám,
 • Érintett vezeték és keresztneve,
 • számlázási cím.

Az Érintett által leadott megrendelések teljesítése és számlázás.

Adatkezelő az adatokat az átalános polgári jogi elévülési ideig (5 év) kezeli.

A számlákat a számviteli törvényről szóló 8 éves időtartamig őrizzük meg.

Szállítási adatok (kötelezően megadandó adatok):

 • telefonszám,
 • Érintett vezeték és keresztneve,
 • számlázási cím.

Opcionálisan megjegyzésben további információk adhatóak meg a szállító számára.

Az Érintett által leadott megrendelések kiszállítása.

Az adatok a cél teljesülését követően szállítási célból és marketing célból sem kerülnek felhasználásra.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe, mint a webáruház technikai szolgáltatója:

 • Onlinex Solutions Kft.
  5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.
  Adószám: 26701581-1-04
  Cégjegyzékszám: 04-09-014868
  Email cím: contact@superwebaruhaz.hu),
 • szállításban közreműködő partner:

Az adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

 1. Cookie adatkezelés

Adatkezelő a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

 1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

 • Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

Kérése esetén tájékoztatjuk:

 • a kezelt adatokról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Önt.

 • Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.

A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

Ha az adatot az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

 1. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu,
Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 1. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 1. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót - az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül - egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a www.csakfuresz.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018-05-19. napjától érvényes.

 

 

Letöltés (PDF)